search slide
search slide
pages bottom

pas als het niet naar behoren werkt is het onderwerp van gesprek

pas als het niet naar behoren werkt is het onderwerp van gesprek

De Community of Practice Enterprise Resource Planning (ERP) werkt nauw samen met de heer G.H.Helmink, werkzaam bij Akzo Nobel als Group Information Officer. Zo gaf hij diverse malen een presentatie over de noodzaak van ERP en organiseerde hij een bedrijfsbezoek voor docenten bij zijn bedrijf. Door middel van een interview willen we zijn belangeloze inzet en bijzondere kijk op de ontwikkelingen onder de aandacht brengen.

Gerard Helmink is verantwoordelijk voor de informatievoorziening (ERP-implementaties) binnen AKZO-NOBEL Chemicals wereldwijd en heeft vanuit die functie goed zicht op hoe het onderwijs daarop voorbereidt. Helmink heeft een grote betrokkenheid bij het onderwijs, ziet een duidelijk maatschappelijke functie weggelegd voor zijn bedrijf. Maar hij geeft grif toe: daarnaast is het ook eigenbelang: Akzo-Nobel heeft behoefte aan afgestudeerden die kennis hebben van ERP-systemen, en er ook daadwerkelijk hands-on ervaring mee hebben.
Akzo-Nobel faciliteert onder andere ruimtes en administratieve ondersteuning aan de Community of Practice ERP.

“De mensen die niet met de verandering mee willen, houden het simpelweg niet vol.”

Helmink is stellig: de (technologische) verandering is niet tegen te houden: zaken gaan steeds sneller en de techniek biedt steeds meer mogelijkheden om er op een eenvoudige manier gebruik van te maken. De mensen die niet met de verandering mee willen, houden het simpelweg niet vol.
De ondersteuning met ERP was vroeger een punt van discussie, terwijl het nu niet meer weg te denken is in de bedrijfsvoering. De basisondersteuning met ERP zoals boekhouding en logistiek is al haast een infrastructurele voorziening geworden. Alles gaat sneller met de steeds verdere automatisering, bij de bedrijfsvoering is ERP daarvoor essentieel geworden.

Helmink erkent onmiddellijk dat de ERP-modules niet eenvoudig zijn te doorgronden, maar ERP zal naar zijn mening in de toekomst steeds gebruikersvriendelijker worden. Net als in de eerste dagen van de PC’s: toen was het besturingssysteem DOS ook niet eenvoudig, nu met Windows is het voor meer mensen toegankelijk. Zoals e-mail 10 jaar geleden een noviteit was waar de noodzaak niet direct duidelijk van was is het nu een basisvoorwaarde in het werk geworden. ERP is als waterleiding: pas als het niet naar behoren werkt is het onderwerp van gesprek.

Helmink: “In vroeger tijden doceerde men modules Excel, tegenwoordig wordt dit als basiskennis gezien dat de studenten zichzelf eigen hebben gemaakt. Zo zal het waarschijnlijk ook gaan met de kennis en kunde van ERP-systemen: over enige tijd zal het als een basisvaardigheid worden gezien waarover alle afgestudeerden moeten beschikken.”

Kennis van ERP gaat tot de basisvaardigheden behoren

Het hoger onderwijs zal moeten inhaken op de ontwikkelingen: het voldoet niet om van de theorie van de systemen kennis te nemen, hands-on ervaring is ook zeker wenselijk. Niet alleen de concepten moeten worden uitgelegd, studenten moeten zelf ook ervaring hebben met systemen als deze. Er is haast geen vakgebied te bedenken waarin studenten niet met systemen als deze te maken zullen krijgen: als men bij de ondersteunende diensten werkzaam zal worden spreekt het voor zich dat ERP een onderdeel van het werk wordt; als men een managementfunctie ambieert zal men moeten leren beslissingen te nemen op basis van de informatie die door ERP duidelijk wordt.

In het verandertraject binnen het hoger onderwijs is het naar de mening van Helmink belangrijk dat docenten met twijfel enthousiaste docenten ontmoeten die werken met de ERP-modules, zodat ze met eigen ogen kunnen zien dat het effect heeft en naar tevredenheid werkt.
Er zijn altijd studenten die precies weten waar het over gaat, die opgegroeid zijn met de gedoceerde techniek. Docenten zullen dit niet als een bedreiging moeten ervaren, maar er op een slimme manier gebruik van maken. Het is een feit dat mensen die opgroeien met allerlei nieuwe technieken, die beter en sneller kunnen doorgronden. Door deze studenten te betrekken bij het onderwijs, en ze een voorrangspositie geven is het wijs hier op een handige manier gebruik van maken.

Helminks boodschap voor docenten:
“De (technologische) ontwikkeling is niet tegen te houden. Voel je niet bedreigd, er is niks mis met nieuwe technologische mogelijkheden, laat je er niet door afschrikken.
Spreek met enthousiaste docenten die ervaring met het materiaal hebben. En kijk hoe het in de praktijk van het bedrijfsleven werkt: daar worden de studenten voor opgeleid.”
Dat laatste is in het verleden door Akzo-Nobel gefaciliteerd: een groep docenten konden een kijkje nemen hoe in dit grote bedrijf de inkoop centraal geregeld werd. Een ingenieus systeem waardoor veel kosten bespaard worden. 

Helmink is duidelijk en beslist als het gaat om de toekomstige ontwikkelingen rondom ERP: “De totale integratie van ERP, in het bedrijfsleven en het hoger onderwijs, vergt tijd. Maar het is onontkoombaar. Ook het midden- en kleinbedrijf gaat er steeds meer mee werken, waardoor het speelveld van ERP-systemen erg groot is. Daarom zal ook het management in het hoger onderwijs uiteindelijk erkennen dat ERP een onderdeel van de opleiding hoort te zijn.”

One Response to “pas als het niet naar behoren werkt is het onderwerp van gesprek”

  1. led paneel schreef:

    Zeer interessant dank u!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *